Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: John Glenday

“Phong cảnh với chàng trai bay” – John Glenday

John Glenday (1952–) là nhà thơ người Scotland. Ông được trao giải thơ Roehampton năm 2015. Phong cảnh với chàng trai bay Tôi đọc về cậu người được chắp thêm … Continue reading

September 3, 2018 · Leave a comment

“Một vại ánh sáng” – John Glenday

John Glenday (1952–) là nhà thơ người Scotland. Ông được trao giải thơ Roehampton năm 2015. Một vại ánh sáng Khi tôi nghe lỏm được cha tôi nói rằng đó … Continue reading

February 17, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.