Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Jorge Luis Borges

“Gửi người đọc tôi” – Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges (1899–1986) là một nhà văn và nhà thơ người Argentina, một nhân vật chủ chốt trong nền văn chương tiếng Tây Ban Nha với những tác phẩm … Continue reading

April 21, 2017 · 1 Comment

“Hối tiếc về bất kỳ cái chết” – Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges (1899–1986) là một nhà văn và nhà thơ người Argentina, một nhân vật chủ chốt trong nền văn chương tiếng Tây Ban Nha với những tác phẩm … Continue reading

December 27, 2016 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Hai vị vua và hai mê cung” – Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges (1899–1986) là một nhà văn và nhà thơ người Argentina, một nhân vật chủ chốt trong nền văn chương tiếng Tây Ban Nha với những tác phẩm … Continue reading

November 5, 2016 · 1 Comment

“Bức tường và những cuốn sách” – Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges (1899–1986) là một nhà văn và nhà thơ người Argentina, một nhân vật chủ chốt trong nền văn chương tiếng Tây Ban Nha với những tác phẩm … Continue reading

August 24, 2016 · Leave a comment

Jorge Luis Borges: Cuộc phỏng vấn cuối cùng

Jorge Luis Borges (1899–1986) là một nhà văn và nhà thơ người Argentina, một nhân vật chủ chốt trong nền văn chương tiếng Tây Ban Nha với những tác phẩm … Continue reading

June 13, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.