Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Joschka Fischer

Vĩnh biệt phương Tây

Nguồn: Joschka Fischer, “Goodbye to the West,” Project Syndicate, 05/12/2016. Biên dịch: Trần Văn Thắng | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Giờ đây khi Donald Trump đã được bầu làm … Continue reading

January 9, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.