Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Kemal Derviş

Nghịch lý của nền chính trị bản sắc

Nguồn: Kemal Derviş, “The Paradox of Identity Politics,” Project Syndicate, 12/05/2015. Biên dịch: Trương Thị Thanh Hiền | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Cuộc tổng tuyển cử gần đây của … Continue reading

May 29, 2015 · Leave a comment

Các hiệp định thương mại có thể chấm dứt thao túng tiền tệ không?

Nguồn: Kemal Derviş, “Can Trade Agreements Stop Currency Manipulation?” Project Syndicate, 17/04/2015. Biên dịch: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Không thể phủ nhận rằng giữa … Continue reading

May 6, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.