Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Kishore Mahbubani

Nhìn lại ASEAN sau 50 năm thành lập

Nguồn: Kishore Mahbubani, “ASEAN at 50,” Project Syndicate, 02/08/2017. Biên dịch: Mạc Văn Thái | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Chúng ta sống trong thời đại đầy gian truân, với tinh thần bi quan phủ … Continue reading

August 15, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.