Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Koichi Hamada

Yếu tố chính trị của Hiệp định TPP

Nguồn: Koichi Hamada, “The Fraught Politics of the TPP,” Project Syndicate, 31/10/2015. Biên dịch: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Tháng 10 vừa qua, 12 quốc … Continue reading

December 2, 2015 · Leave a comment

Những hứa hẹn mới của chính sách Abenomics

Nguồn: Koichi Hamada, “The Renewed Promise of Abenomics,” Project Syndicate, Dec. 29, 2014. Biên dịch: Lưu Tuấn Anh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản … Continue reading

December 29, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.