Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Lê Hồng Hiệp

Biến chuyển trong nhận thức của Việt Nam về ASEAN

Nguồn: Lê Hồng Hiệp, “ASEAN at 50: the view from Vietnam,” The Strategist, 11/08/2017. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 50 diễn ra hồi tuần trước, … Continue reading

August 15, 2017 · Leave a comment

Đằng sau làn sóng cổ phần hóa DNNN mới của Việt Nam

Nguồn: Le Hong Hiep, “Vietnam’s New Wave of SOE Equitization: Drivers and Implications,” ISEAS Perspective, No. 57 (2017). Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Dẫn nhập Trong 30 năm qua, việc … Continue reading

August 10, 2017 · Leave a comment

Tác động của Sáng kiến Vành đai và Con đường tới Đông Nam Á

Nguồn: Lê Hồng Hiệp, “Belt and Road Initiative: Southeast Asia’s Boon or Bane?” The Strategist, 06/06/2017. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Khi quyền lực của một đất nước phát triển, … Continue reading

June 17, 2017 · Leave a comment

Đánh giá cải cách kinh tế Việt Nam từ sau Đại hội 12

Nguồn: Le Hong Hiep, “Reviewing Vietnam’s Economic Reforms since the CPV’s Twelfth Congress,” ISEAS Perspective, No. 2 (2017). Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Dẫn nhập Sau Đại hội Đảng Cộng … Continue reading

January 10, 2017 · Leave a comment

Đánh giá sơ bộ tác động của TPP đối với Việt Nam

Nguồn: Lê Hồng Hiệp, “The TPP’s Impact on Vietnam: A Preliminary Assessment,” ISEAS Perspective, No. 63 Issue. 2015, 04/11/2015. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Dẫn nhập Việc kết thúc đàm … Continue reading

November 10, 2015 · Leave a comment

Động lực mới trong tam giác chiến lược Việt-Mỹ-Trung

Nguồn: Le Hong Hiep, “The Vietnam-US-China Triangle: New Dynamics and Implications,” ISEAS Perspective, No 45/2015, 25/08/2015. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Dẫn nhập Chuyến thăm Washington gần đây của Tổng … Continue reading

August 25, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.