Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Quan sát đơn độc mang về từ một sự lưu trú trong địa ngục” – Louise Bogan

Louise Bogan (1897–1970) là nhà thơ người Mỹ. Bà là Cố vấn về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1945–1946 và biên tập thơ cho tờ The … Continue reading

August 16, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.