Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tại sao lạm phát ở Mỹ thấp dù lượng tiền cơ sở tăng?

Nguồn: Martin Feldstein, “The Inflation Puzzle,” Project Syndicate, 29/05/2015. Biên dịch: Ninh Thị Thanh Hà | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Tỉ lệ lạm phát thấp ở Hoa Kỳ là … Continue reading

June 19, 2015 · Leave a comment

Tác động địa chính trị của giá dầu giảm

Nguồn: Martin Feldstein. “The Geopolitical Impact of Cheap Oil,” Project Syndicate, Nov. 26, 2014. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Giá dầu đã giảm hơn 25% … Continue reading

November 26, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.