Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Michael Porter

Tiến bộ xã hội quan trọng ra sao?

Nguồn: Michael Porter, “Why Social Progress Matters,” Project Syndicate, 09/04/2015. Biên dịch: Lưu Tuấn Anh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Tăng trưởng kinh tế đã giúp hàng trăm triệu … Continue reading

April 24, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.