Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Michel Rocard

Tại sao cần đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran?

Nguồn: Michel Rocard, “Iran in the Middle,” Project Syndicate, Dec. 12, 2014. Biên dịch: Hoàng Thị Phương Thảo | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Các cuộc đàm phán quốc tế … Continue reading

December 12, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.