Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Có phải Lưu Hiểu Ba đã chết vô ích?

Nguồn: Minxin Pei, “Did Liu Xiaobo Die for Nothing?” Project Syndicate, 16/07/2017. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Cái chết tương đối đột ngột của Lưu Hiểu Ba, nhà bất … Continue reading

July 24, 2017 · Leave a comment

Mô hình ‘một đất nước, hai chế độ’ thất bại ở Hồng Kông

Nguồn: Minxin Pei, “One Country, One System,” Project Syndicate, 29/06/2017. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Ngày mùng 1 tháng 7 này đánh dấu 20 năm Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc, dưới … Continue reading

July 3, 2017 · Leave a comment

Bài học Liên Xô cho cuộc thanh trừng của Trung Quốc

Nguồn: Minxin Pei, “Soviet Lessons for Chinese Purges,” Project Syndicate, 13/08/2015. Biên dịch: Trương Thái Tiểu Long | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Ngày mùng 1 tháng 8 vừa qua, … Continue reading

August 26, 2015 · Leave a comment

Cuộc chiến chống các giá trị phương Tây của Trung Quốc

Nguồn: Minxin Pei, “China’s War on Western Values,” Project Syndicate, Feb. 10, 2015. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Phần lớn tin tức từ Trung Quốc … Continue reading

March 2, 2015 · Leave a comment

Châu Á của Trung Quốc?

Nguồn: Minxin Pei, “China’s Asia?” Project Syndicate, Dec. 3, 2014. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Phân biệt sáo ngữ ngoại giao với chính sách … Continue reading

December 3, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.