Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Nouriel Roubini

Đồng đô la Mỹ tham gia chiến tranh tiền tệ

Nguồn: Nouriel Roubini, “The Dollar Joins the Currency Wars,” Project Syndicate, 01/05/2015. Biên dịch: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Trong một thế giới nơi nhu … Continue reading

May 20, 2015 · Leave a comment

Sự tự mãn duy lý của thị trường

Nouriel Roubini. “Markets’ Rational Complacency,” Project Syndicate, Sep. 30, 2014. Biên dịch: Bùi Thu Thảo | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Có một nghịch lý đang nổi lên ngày càng rõ … Continue reading

September 30, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.