Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Richard N. Haass

Năm mươi năm sau Chiến tranh Sáu ngày

Nguồn: Richard N. Haass, “The Six-Day War at 50,” Project Syndicate, 23/05/2017. Biên dịch: Trần Anh Phúc | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng Thế giới sắp kỷ niệm 50 năm … Continue reading

June 10, 2017 · Leave a comment

Tương lai nước Mỹ sau bầu cử tổng thống 2016

Nguồn: Richard N. Haass, “America After the Election,” Project Syndicate, 25/10/2016. Biên dịch: Nguyễn Lương Sỹ | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Chiến dịch tranh cử tổng thống đang diễn … Continue reading

November 9, 2016 · Leave a comment

Cuộc đối đầu sắp tới với Bắc Triều Tiên

Nguồn: Richard N. Haass, “The Coming Confrontation with North Korea,” Project Syndicate,20/09/2016. Biên dịch: Trịnh Ngọc Thao | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Tưởng tượng chúng ta đang ở năm … Continue reading

October 28, 2016 · Leave a comment

Cách tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo

Nguồn: Richard N. Haass, “After Paris,” Project Syndicate, 16/11/2015. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Các cuộc tấn công ở Paris của những cá nhân … Continue reading

November 18, 2015 · 1 Comment

Vấn đề đối ngoại trong bầu cử tổng thống Hoa Kỳ

Nguồn: Richard N. Haass, “Foreign Policy and America’s Presidential Campaign,” Project Syndicate, 15/06/2015. Biên dịch: Nghiêm Hồng Sơn | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Không thể biết cử tri Mỹ … Continue reading

June 29, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.