Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Robert D. Kaplan

Châu Á trỗi dậy là nhờ các giá trị Khổng giáo

Các nước đang phát triển mạnh mẽ như Trung Quốc, Hàn Quốc, và Singapore đã trở thành tư bản bằng cách dựa trên những giáo lý cũ: lòng khoan dung và sự ổn định xã hội.

February 27, 2015 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.