Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Robert J. Shiller

Cuộc cách mạng hướng tới sự công bằng tiếp theo

Nguồn: Robert J. Shiller, “The Coming Anti-National Revolution,” Project Syndicate, 19/09/2016. Biên dịch: Phan Thu Hiền | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Trong nhiều thế kỷ qua, thế giới đã … Continue reading

November 3, 2016 · Leave a comment

Chuyên chế là bản sắc dân tộc của nước Nga?

Nguồn: Robert J. Shiller, “Is Russia’s National Character Authoritarian?” Project Syndicate, 14/03/2016. Biên dịch: Chu Tuấn Việt | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng Việc Nga xâm lược Ukraine và sự … Continue reading

March 29, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.