Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cây gậy mưa” – Seamus Heaney

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa … Continue reading

June 5, 2023 · Leave a comment

Ovid, từ Metamorphoses: Orpheus và Eurydice

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa … Continue reading

May 15, 2023 · Leave a comment

“Tưởng niệm: Robert Fitzgerald” – Seamus Heaney

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa … Continue reading

April 25, 2023 · Leave a comment

“Điều qua đi ở Colonus” – Seamus Heaney

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa … Continue reading

April 14, 2023 · Leave a comment

“Mồi thìa” – Seamus Heaney

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa … Continue reading

March 28, 2023 · Leave a comment

Giêsu và những con chim sẻ

Giêsu và những con chim sẻ         Khuyết danh, tiếng Ireland cổ, thế kỷ VII Khi Giêsu, Con Đấng Thiên Chúa hằng sống,        Hẵng còn nhỏ, một đứa trẻ lên … Continue reading

February 20, 2023 · Leave a comment

Từ Beowulf: Đám tang của Beowulf

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa … Continue reading

February 8, 2023 · Leave a comment

“Gửi Giorgos Seferis dưới âm gian” – Seamus Heaney

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa … Continue reading

January 31, 2023 · Leave a comment

“Lòng sông, khô cạn, nửa đầy lá” – Seamus Heaney

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa … Continue reading

January 22, 2023 · Leave a comment

“Bậc thầy” – Seamus Heaney

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa … Continue reading

January 8, 2023 · Leave a comment

“Nhựa ruồi” – Seamus Heaney

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa … Continue reading

January 4, 2023 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.