Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Anh có phải trả giá cho sự cai trị thực dân ở Ấn Độ?

Nguồn: Shashi Tharoor, “The Price of Empire,” Project Syndicate, 20/02/2017. Biên dịch: Đào Duy Tùng | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng Người Ấn Độ không hay nhắc lại quá khứ … Continue reading

April 1, 2017 · Leave a comment

Thảm họa đổi tiền của Ấn Độ

Nguồn: Shashi Tharoor, “India’s Demonetization Disaster,” Project Syndicate, 06/12/2016. Biên dịch: Nguyễn Quỳnh Chi | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Ngày 8 tháng 11, lúc nửa đêm, Thủ tướng Ấn … Continue reading

January 7, 2017 · Leave a comment

Trump sẽ làm chấm dứt quyền lực mềm của Mỹ?

Nguồn: Shashi Tharoor, “The End of US Soft Power?” Project Syndicate, 11/11/2016. Biên dịch: Phạm Thị Thoa | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Chắc chắn, một nạn nhân lớn của việc Donald Trump đắc … Continue reading

December 9, 2016 · Leave a comment

Vì sao Ấn Độ không thể tiếp tục nhẫn nhịn Pakistan?

Nguồn: Shashi Tharoor, “India Stops Turning the Other Cheek,” Project Syndicate, 11/10/2016. Biên dịch: Đậu Thế Hoàng | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Trong hai thập niên rưỡi qua, Pakistan … Continue reading

October 28, 2016 · Leave a comment

Quyền con người có mang tính phổ quát?

Nguồn: Shashi Tharoor, “Are Human Rights Universal?” Project Syndicate, 04/06/2002. Nguyễn Huy Hoàng dịch. Ngay cả trong thế giới toàn cầu hóa của chúng ta, câu hỏi rằng liệu “quyền … Continue reading

December 18, 2015 · Leave a comment

Chính trị của việc bầu cử Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc

Nguồn: Shashi Tharoor, “The Politics of UN Leadership,” Project Syndicate, 13/11/2014. Biên dịch: Phạm Hồng Anh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Trên thế giới, các vòng (hay chiến dịch) … Continue reading

November 13, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.