Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Tansen Sen

Ngoại giao Con đường Tơ lụa và sự xuyên tạc lịch sử

Trung Quốc tập trung vào Con đường Tơ lụa trong các sáng kiến chính sách đối ngoại, nhưng lịch sử lại không được ôn hòa như vậy.

September 23, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.