Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Thomas Graham

Chiến dịch của Putin ở Syria: Hiệu quả đi kèm rủi ro

Putin muốn ổn định Syria, ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan, và làm suy yếu ảnh hưởng của Hoa Kỳ, nhưng chiến lược này có thể phản tác dụng.

October 24, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.