Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Đã đến lúc hợp tác hàng hải Mỹ-ASEAN trên Biển Đông

Nguồn: Richard Javad Heydarian & Truong-Minh Vu, “South China Sea: Time for US-ASEAN Maritime Cooperation,” RSIS Commentary No. 094, 20/4/2015. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Trương Minh … Continue reading

April 30, 2015 · Leave a comment

Những thách thức đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm 2015

Nguồn: Truong-Minh Vu, “2015 Challenges for the Communist Party of Vietnam,” The Diplomat, 01/02/2015. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Trương Minh Huy Vũ Các chuyên gia hàng … Continue reading

February 5, 2015 · Leave a comment

Luật Quốc tế và Biển Đông

Nguồn: Truong-Minh Vu and Trang Pham, “International Law and the South China Sea,” The Diplomat, Dec. 22, 2014. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Phạm Ngọc Minh Trang Bản thông … Continue reading

December 22, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.