Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Umberto Eco

Umberto Eco về kiểm duyệt và sự im lặng

Tiểu luận này được Umberto Eco trình bày tại hội nghị Hội Ký hiệu học Italia năm 2009. Bản dịch tiếng Anh của Richard Dixon, “Censorship and Silence,” được in trong … Continue reading

November 1, 2017 · 1 Comment

Umberto Eco: Về một số chức năng của văn chương

Nguồn: Umberto Eco, “On Some Functions of Literature,” in On Literature, trans. Martin McLaughlin (Orlando: Harcourt, 2004), pp. 1–15. Về một số chức năng của văn chương Chuyện kể lại, và nếu … Continue reading

February 16, 2017 · Leave a comment

Umberto Eco: Về phong cách của Tuyên ngôn Cộng sản

Umberto Eco (1932–2016) là nhà văn và nhà phê bình văn học người Ý. Tiểu luận “Sullo stile del Manifesto” được đăng trên L’Espresso (8 tháng 1, 1998) nhân kỷ … Continue reading

August 8, 2016 · Leave a comment

“Trí tưởng tượng ảo” – Umberto Eco

Umberto Eco (1932–2016) là triết gia, nhà văn người Ý, cố giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Bologna. Trí tưởng tượng ảo Liệu sách, thông qua sức mạnh … Continue reading

February 20, 2016 · 2 Comments

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.