Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Những luật sư giáp mặt chế độ

Xiao Guozhen là luật sư nhân quyền người Trung Quốc, và là nghiên cứu viên khách mời tại Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ (National Endowment for Democracy), một tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy dân chủ có trụ sở ở Washington, D.C.

August 1, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.