Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Yu Yongding

Tăng trưởng chậm lại: Cơ hội của Trung Quốc

Nguồn: Yu Yongding, “China’s Slow-Growth Opportunity,” Project Syndicate, 09/04/2015. Biên dịch: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Sau bốn năm đáng thất vọng, các nhà kinh … Continue reading

April 23, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.