Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Các bài học về Trung Quốc của Việt Nam

Nguồn: Yuriko Koike, “Vietnam’s Chinese Lessons,” Project Syndicate, 15/11/2010. Biên dịch: Chu Tuấn Việt | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng Trong 30 năm sau Thế chiến II, Việt Nam được … Continue reading

May 21, 2016 · 1 Comment

Sự trỗi dậy nguy hiểm của chủ nghĩa sô vanh Phật giáo

Nguồn: Yuriko Koike, “The Dangerous Rise of Buddhist Chauvinism,” Project Syndicate, 28/07/2015. Biên dịch: Lưu Bảo Nam Dung | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Đức Phật, Siddhartha Gautama, chưa từng … Continue reading

September 8, 2015 · Leave a comment

Lý thuyết của Piketty và trường hợp Nhật Bản

Nguồn: Yuriko Koike, “Thomas Piketty’s Japanese Tour,” Project Syndicate, 01/03/2015. Biên dịch: Thái Khánh Phong | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Cuốn Capital in the Twenty-First Century (Tư bản trong … Continue reading

March 14, 2015 · Leave a comment

Hội nghị thượng đỉnh APEC: Cơ hội cải thiện quan hệ Nhật-Trung-Hàn

Nguồn: Yuriko Koike, “Northeast Asia’s Home Fires Burning,” Project Syndicate, Oct. 29, 2014. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Tại các hội nghị thượng đỉnh … Continue reading

October 29, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.