Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Zhang Jun

Trung Quốc theo đuổi trật tự kinh tế quốc tế mới

Nguồn: Zhang Jun, “China’s Pursuit of a New Economic Order,” Project Syndicate, 02/06/2015. Biên dịch: Nguyễn Quỳnh Chi | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Các nhà kinh tế học đang ngày … Continue reading

June 17, 2015 · Leave a comment

Bí mật tăng trưởng của Trung Quốc

Nguồn: Zhang Jun, “China’s Growth Secret,” Project Syndicate, Dec. 26, 2014. Nguyễn Huy Hoàng dịch. Nhiều người đang bi quan sâu sắc về triển vọng tăng trưởng của nền kinh … Continue reading

December 26, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.