Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: A. K. Ramanujan

“Về cái chết của một bài thơ” – A. K. Ramanujan

A. K. Ramanujan (1929–1993) là nhà thơ và học giả người Ấn Độ. Ông giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Chicago từ năm 1962, nơi ông là giáo … Continue reading

September 9, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.