Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Về cái chết của một bài thơ” – A. K. Ramanujan

Ramanujan

Photo by R. K. Sridharan

A. K. Ramanujan (1929–1993) là nhà thơ và học giả người Ấn Độ. Ông giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Chicago từ năm 1962, nơi ông là giáo sư về ngôn ngữ và các nền văn minh Nam Á.

Về cái chết của một bài thơ

Các hình ảnh
hỏi
ý kiến nhau,

một bồi thẩm đoàn
lương tâm
thức tỉnh,

và chầm chậm
đến
với một bản án.

A. K. Ramanujan, “On the Death of a Poem,” The Collected Poems (Oxford University Press, 1995).

Copyright © 1993 by A. K. Ramanujan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 9, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: