Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Category Archives: Thơ

“Cho một sự tuyệt chủng sắp đến” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm … Continue reading

October 19, 2017 · Leave a comment

“Tận thời” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm … Continue reading

October 16, 2017 · Leave a comment

“Đời sống tình dục của họ” – A. R. Ammons

Archie Randolph “A. R.” Ammons (1926–2001) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1971, hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ vào các năm … Continue reading

October 14, 2017 · Leave a comment

“Nó đến thế nào” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm … Continue reading

October 13, 2017 · Leave a comment

“Lịch sử cuộc đời tôi” – John Ashbery

John Ashbery (1927–2017) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ, và giải … Continue reading

October 13, 2017 · 1 Comment

“Người châu Á đang chết” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm … Continue reading

October 12, 2017 · Leave a comment

“Cô đơn” – Fanny Howe

Fanny Howe (1940–) là nhà thơ và nhà văn người Mỹ. Bà được trao giải thơ Lenore Marshall năm 2001 và giải thơ Ruth Lilly năm 2009, và là giáo … Continue reading

October 11, 2017 · Leave a comment

“Biến tấu trên một chủ đề” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm … Continue reading

October 10, 2017 · Leave a comment

“Thơ” – Ismail Kadare

Ismail Kadare (1936–) là nhà văn, nhà thơ, và nhà viết kịch người Albania. Ông được trao giải Man Booker Quốc tế năm 2005 và giải Jerusalem năm 2015. Thơ … Continue reading

October 10, 2017 · Leave a comment

“Tro” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm … Continue reading

October 9, 2017 · Leave a comment

“Em có cái tôi tìm” – Jaime Sabines

Jaime Sabines (1926–1999) là nhà thơ người Mexico. Ông được trao giải Xavier Villaurrutia năm 1973, và giải Ngôn ngữ và Văn chương Quốc gia của nhà nước Mexico năm … Continue reading

October 8, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,611 other followers