Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Adélia Prado

“Nghệ sĩ ấn tượng” – Adélia Prado

Adélia Prado (1935–) là nhà thơ người Brazil. Bà được trao giải công nhận trọn đời của giải thơ Griffin năm 2014. Nghệ sĩ ấn tượng Có một lần, cha … Continue reading

August 1, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.