Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nghệ sĩ ấn tượng” – Adélia Prado

Adelia Prado

Photo by Jackson Romanelli/Infinito Fotografia

Adélia Prado (1935–) là nhà thơ người Brazil. Bà được trao giải công nhận trọn đời của giải thơ Griffin năm 2014.

Nghệ sĩ ấn tượng

Có một lần,
cha tôi sơn cả ngôi nhà
bằng màu cam sáng.
Một thời gian dài chúng tôi sống trong ngôi nhà,
giống như ông nói,
mãi mãi bình minh.

Adélia Prado, “Impressionista,” Poesia reunida (Editora Record, 2016).

Copyright © 2016 by Adélia Prado | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 1, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: