Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Adrastos Omissi

Tục từ, từ nguyên học, và lịch sử tiếng Anh

Đã bao giờ bạn nhận ra nhiều tục từ trong tiếng Anh rất giống những tục từ trong tiếng Đức nhưng lại chẳng giống gì những tục từ trong tiếng … Continue reading

August 5, 2015 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.