Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Alan Dugan

“Lời xin lỗi (gửi thần nàng thơ)” – Alan Dugan

Alan Dugan (1923–2003) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ vào các năm 1962 và 2001, giải Pulitzer cho thơ năm … Continue reading

September 4, 2018 · Leave a comment

“Tín điều” – Alan Dugan

Alan Dugan (1923–2003) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ vào các năm 1962 và 2001, giải Pulitzer cho thơ năm … Continue reading

August 19, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.