Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Người ta nói với tôi về con người và về nhân loại” – Alberto Caeiro

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Tác giả của nhiều tập thơ, trong đó có 35 Sonnets và Mensagem, tiểu luận, và … Continue reading

August 31, 2022 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.