Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Người ta nói với tôi về con người và về nhân loại” – Alberto Caeiro

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Tác giả của nhiều tập thơ, trong đó có 35 SonnetsMensagem, tiểu luận, và dịch thuật, ông là một nhân vật hàng đầu trong phong trào Hiện đại của Bồ Đào Nha. Ông qua đời ở quê nhà năm 1935.

Người ta nói với tôi về con người và về nhân loại

Người ta nói với tôi về con người và về nhân loại,
Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy con người hay nhân loại.
Tôi thấy rất nhiều người, khác nhau một cách đáng kinh ngạc.
Mỗi người cách nhau một khoảng không không có con người.

Alberto Caeiro, “They spoke to me of people, and of humanity,” Fernando Pessoa & Co.: Selected Poems, ed. and trans. Richard Zenith (Grove Press, 1998).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 31, 2022 by in Thơ and tagged , .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: