Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một đêm khác, một thế giới khác” – Alejandra Pizarnik

Alejandra Pizarnik sinh năm 1936 ở Avellaneda thuộc tỉnh Buenos Aires, Argentina, trong một gia đình Do Thái di cư từ Rivne, nay thuộc Ukraina. Bà xuất bản tập thơ đầu, … Continue reading

August 5, 2019 · Leave a comment

“Những sự chóng mặt, hay chiêm niệm về điều gì kết thúc” – Alejandra Pizarnik

Alejandra Pizarnik sinh năm 1936 ở Avellaneda thuộc tỉnh Buenos Aires, Argentina, trong một gia đình Do Thái di cư từ Rivne, nay thuộc Ukraina. Bà xuất bản tập thơ đầu, … Continue reading

October 2, 2018 · Leave a comment

“Sự quên lãng” – Alejandra Pizarnik

Alejandra Pizarnik sinh năm 1936 ở Avellaneda thuộc tỉnh Buenos Aires, Argentina, trong một gia đình Do Thái di cư từ Rivne, nay thuộc Ukraina. Bà xuất bản tập thơ đầu, … Continue reading

August 18, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.