Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bi ca cho các hằng tinh” – Alice Fulton

Alice Fulton (1952–) là nhà thơ và nhà văn người Mỹ. Bà được trao giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2002 và hiện là giáo sư hàm Ann S. Bowers ngành … Continue reading

December 13, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.