Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Alva Noë

Nghệ thuật bộc lộ điều gì

Nguồn: Alva Noë, “What Art Unveils,” The New York Times, Oct. 5, 2015. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Tôi nghĩ nhiều về nghệ thuật. Là một nhà triết học nghiên … Continue reading

May 16, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.