Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một cách tình cờ” – Amit Majmudar

Amit Majmudar sinh năm 1979 ở New York City. Anh là một bác sĩ chẩn đoán hình ảnh y học hạt nhân ở Dublin, Ohio. Tập thơ gần đây nhất … Continue reading

August 31, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.