Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Rồi lại mùa thu” – Anna Scotti

Anna Scotti là một nhà thơ và nhà văn ở miền Nam California. Rồi lại mùa thu Cam, vàng, giòn, rụm. Táo xắt thành những miếng hình lưỡi liềm mỏng, … Continue reading

September 20, 2018 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.