Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Em sẽ mở cửa sổ” – Anna Swir

Anna Swir (Świrszczyńska) (1909–1984) là nhà thơ người Ba Lan. Em sẽ mở cửa sổ Chúng ta ôm quá lâu. Chúng ta đã yêu nhau đến tận xương. Em nghe … Continue reading

December 11, 2019 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.