Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi sợ lửa” – Anna Swir

Anna Swir (Świrszczyńska) (1909–1984) là nhà thơ người Ba Lan.

Tôi sợ lửa

Tại sao tôi lại sợ
chạy dọc con phố này
đang cháy?

Rốt cuộc không có ai ở đây
chỉ có lửa đang gầm rú lên trời
và tiếng ầm ầm không phải bom
mà chỉ là ba tầng nhà sập.

Được giải phóng, những ngọn lửa trần truồng nhảy múa,
vẫy cánh tay
qua các khe cửa sổ,
đó là một tội lỗi
nhìn trộm những ngọn lửa trần truồng
một tội lỗi, nghe trộm
tiếng nói của ngọn lửa tự do.

Tôi đang chạy khỏi tiếng nói ấy
thứ đã dội trên đất
trước tiếng nói con người.

Anna Swir, “I’m Afraid of Fire,” trans. Czesław Miłosz in Miłosz ed., A Book of Luminous Things: An International Anthology of Poetry (Mariner Books, 1998).

Copyright © 1974 by Anna Swir | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 2, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: