Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một ý nghĩa” – António Osório

António Osório (1933–2021) là nhà thơ người Bồ Đào Nha. Một ý nghĩa Bởi vì có một ý nghĩatrong bông lily, hãy để có sự thờ phụng;và trong cây dương, … Continue reading

May 31, 2022 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.