Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một ý nghĩa” – António Osório

António Osório (1933–2021) là nhà thơ người Bồ Đào Nha.

Một ý nghĩa

Bởi vì có một ý nghĩa
trong bông lily, hãy để có sự thờ phụng;
và trong cây dương, hãy có độ cao;
và trong thạch nam thân gỗ,
hãy có phát triển;
và trong đồng, phép chữa đầu tiên
tôi tưới cho nho, hãy có thu hoạch.

Và có một ý nghĩa khác, tôi đoán,
trong ký ức,
nên hãy để có sự bộc phát.
Một ý nghĩa khác, vô biên,
trong tình yêu, nên hãy để có sự đầu hàng.
Một ý nghĩa khác, dứt khoát,
trong cái chết, hãy để có sự giải thoát.

António Osório, “A Meaning,” trans. Patricio Ferrari and Susan M. Brown, The New Yorker (June 6, 2022 Issue).

Copyright © 1981 by António Osório | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 31, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: