Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Ari Banias

“Nghiên cứu đại từ” – Ari Banias

Ari Banias là tác giả của tập thơ Anybody (W. W. Norton, 2016). Nghiên cứu đại từ Họ trả tiền thuê họ chặt các cây ô liu của họ. Bạn … Continue reading

December 4, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.