Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Năm mới” – Bắc Đảo

Bắc Đảo là bút danh của Triệu Chấn Khai, nhà thơ người Trung Quốc. Ông sinh năm 1949 ở Bắc Kinh và sống lưu vong và giảng dạy ở nhiều … Continue reading

December 30, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.