Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” – Ben Lerner

Ben Lerner (1979–) là nhà thơ, tiểu thuyết gia, và nhà phê bình văn học người Mỹ. Anh là tác giả của ba tập thơ, trong đó có tập Angle … Continue reading

April 28, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.