Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Blaise Cendrars

“Thư” – Blaise Cendrars

Thư Em đã dặn anh rằng nếu anh viết cho emThì đừng gõ tất cả bằng máyThêm một dòng bằng chính tay anhMột từ một không gì cả oh chẳng … Continue reading

June 16, 2021 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.