Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thư” – Blaise Cendrars

Thư

Em đã dặn anh rằng nếu anh viết cho em
Thì đừng gõ tất cả bằng máy
Thêm một dòng bằng chính tay anh
Một từ một không gì cả oh chẳng gì nhiều
Vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng

Nhưng cái Remington của anh thật đẹp
Anh thích nó lắm và nó hoạt động tốt
Văn bản của anh sắc nét rõ ràng
Rất dễ thấy anh là người gõ nó

Có những khoảng trắng mà chỉ anh mới biết cách gõ
Nào hãy xem các trang giấy của anh
Nhưng để hài lòng em anh vẫn thêm bằng mực
Hai ba từ
Và một vết mực lớn
Để em không đọc được

Blaise Cendrars, “Letter,” Complete Poems, trans. Ron Padgett (University of California Press, 1993).

Copyright © 1947 by Éditions Denoël | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 16, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: