Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cho người đã mất tình yêu” – Brenda Hillman

Brenda Hillman (1951–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải William Carlos Williams năm 2005 và giải thơ Griffin quốc tế năm 2014. Ngoài việc giảng dạy ở … Continue reading

December 2, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.